Živočišná výroba

Živočišná výroba je zaměřena na výrobu mléka a hovězího masa. V podniku je uzavřený obrat stáda.

Na středisku v Nových Kopistech je ustájeno cca 440 krav. V teletníku telata a ostatních stájích jalovice a býci do 12 měsíců.

Na středisku v Keblicích je ustájeno cca 200 býků nad 12 měsíců. Za výrobu je zodpovědný hlavní zootechnik ing. Radovan Procházka a zootechnik pan Stanislav Tocauer.