Rostlinná výroba


Středisko výroby je v Nových Kopistech. Za výrobu je zodpovědný agronom pan Jan Jenčík.

Na střediscích v Mlékojedech a Keblicích se třídí skladuje a expeduje zelenina. Za výrobu je zodpovědný agronom pan Jan Jenčík, vedoucím střediska zeleniny je pan Vlastimil Uldrych a techniky jsou paní Andrea Gubaničová a paní Martina Johnová.