Home

Akciová společnost  je  zaměřena  na  výrobu  rostlinných a  živočišných  produktů. Rostlinná výroba je zaměřená na výrobu  obilovin, cukrovky, řepky, krmných plodin a zeleniny. Zelenina je pěstována na 750 ha a to jak pro obchodní řetězce, tak pro průmyslové zpracování. Na úseku živočišné výroby se zabýváme výrobou mléka a hovězího masa. V podniku je uzavřený obrat stáda skotu.

Společnost hospodaří na pozemcích v k. ú. Bohušovice nad Ohří, Mlékojedy,  Keblice, Nové Kopisty, Lovosice, Brňany, Prosmyky, Litoměřice, Lukavec  a Rochov.
Více informací o společnosti s pohledem do minulosti naleznete v sekci "Historie"


AKTUALITY Z NAŠÍ KUCHYNĚ zde 

 

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU 2024STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI
Stanovy a.s. ke stažení