Služby

Středisko mechanizace
Na tomto středisku se opravuje veškerá technika a zařízení akciové společnosti. Vedoucí střediska pan Pavel Ferbr, zodpovídá za dopravu, revize a životní prostředí v akciové společnosti.

Středisko závlah
Středisko závlah zabezpečuje závlahovou vodu na ploše cca 3500 ha na závlahovém systému Labe I a Labe II. Za provoz závlah zodpovídá ing. Jan Horníček.

Závodní kuchyně
Závodní kuchyně vaří cca 160 obědů pro zaměstnance, důchodce, cizí a brigádníky. Vedoucí kuchyně je paní Pavlína Hajná.