Služby

Středisko  mechanizace
   Na tomto středisku se opravuje veškerá technika a zařízení akciové společnosti. Vedoucí střediska pan Pavel Ferbr zodpovídá za dopravu, revize, životní prostředí v akciové společnosti.

Středisko  závlah
   Středisko závlah zabezpečuje závlahovou vodu na ploše cca 3500 ha na závlahovém systému Labe I a Labe II. Za  provoz závlah zodpovídá ing. Jan Horníček

Závodní  kuchyně
   Závodní kuchyně vaří cca 160 obědů pro zaměstnance, důchodce, cizí a brigádníky. Vedoucí kuchyně je paní Pavlína Hajná.

 

 Copyright (c) 2016, AGROKOMPLEX OHŘE a.s.